5 redenen waarom je planningpoker toe zou moeten passen bij een project | Priom | Denk, doe en leer met Agile en Scrum
planningpoker met Priom

5 redenen waarom je planningpoker toe zou moeten passen bij een project

Projectgroepen die Scrummen gebruiken zeer vaak planningpoker om in te schatten hoeveel werk een 'brok' werk is. Steeds vaker gebruiken we ook buiten Scrum planningpoker om globaal inzicht te krijgen in grotere projectonderdelen. Bij Priom passen we planningpoker zeer vaak toe en gebruiken we ook vaak in workshops over Scrum. Over wat planningpoker is, schreven we hier al eerder. In deze blog wil ik vijf redenen aanhalen waarom planningpoker zo goed werkt en leidt tot betere en realistische schattingen.

1) Werkt op basis van relatieve schatting

Traditioneel zijn we gewend te plannen in uren, dagen en weken. We maken een prachtige Gantt chart en tijdens het project heeft iemand bijna een dagtaak om de afwijkingen op de planning bij te houden. Absoluut schatten is namelijk niet onze sterke kant. Waarom schatten we dan nog steeds op tijd? Het kan ook anders, met behulp van het relatief schatten. Relatief schatten is het schatten ten opzichte van iets anders. In de kern komt het neer op het kiezen van een referentiewerk en op basis daarvan schat je in of iets meer of minder minder werk is dan de referentie. Een referentiewerk kan een brok werk uit een vorig project, of als je net begint een hoeveelheid werk die elk projectlid goed kan inschatten. Op deze manier ontstaat snel inzicht of een brok werk veel of weinig werk is. Het schatten zelf kan met pokerkaarten met getallen (punten) uit een licht aangepaste fibonacci-reeks. Elk projectlid schat in hoeveel ‘punten’ een brok werk is en dit wordt besproken als de schattingen uit elkaar lopen. Uit ervaring leer je hoeveel punten je in een sprint aankan en zo kan de sprint worden gevuld met brokken werk. Voor meer info over planningpoker, volg onze workshop.

Oftewel relatief schatten is veel eenvoudiger dan absoluut schatten. Planningpoker werkt op basis van relatieve schattingen en leidt zo tot veel betere en realistischere schattingen.

relatief schatten met priom

2) Geen last van beïnvloeding van elkaars schattingen

De reden van beïnvloeden was voor mij de aanleiding deze blog te schrijven. Ik las namelijk het boek 'We worden steeds slimmer' van Clive Thompson.  In dit zeer interessante boek werd een onderzoek uit 2011 aangehaald (How Social Influence Can Undermine the Wsidom of Crowd Effect, PNAS 108, nr 22). Dit onderzoek geeft aan hoe het beinvloeden van elkaar leidt tot veel slechtere schattingen. Wat ze deden was om een een gorep mensen individueel te laten schatten wat de bevolkingsdichtheid van Zwitserland is en het aantal misdrijven en nog enkele van dergelijke vragen. Het gemiddelde van de schattingen lag zeer dicht bij de waarheid, oftewel de wisdom of the crowd! Vervolgens werd het experiment aangepast. Elk individu zag nu de schatting van de anderen en het gemiddelde van de groep en men kreeg de keuze hun eigen keuze te herzien. Het effect bleek dat het groepgemiddelde hierdoor verder van de waarheid af kwam te liggen, de groep werd 'dommer'. Dit is het effect van beïnvloeding bij planningen en deed mij direct denken aan planningpoker en hoe hiermee dit probleem wordt verminderd. 

Vanuit planningpoker kun je elkaar niet (minder) beïnvloeden. Iedereen legt een kaart blind op tafel en zo komt ieders schatting naar voren en kun je hierover het gesprek aangaan. Kwaliteit van plannen gaat daardoor met sprongen vooruit! Natuurlijk ligt het probleem van beinvloeding wel nog steeds op de loer. Na de eerste ronde, kan een ieder zijn keuze opnieuw bepalen. Doe je dit op basis van de nieuwe extra informatie die aan het licht is gekomen, of op basis van de eerdere schatting van anderen... Blijf hier alert op om goede schattingen te houden!

3) Gaat uit van principe: Iedereen is gelijk

Hoe vaak gebeurt het wel niet dat een planning tot stand komt omdat degene met de meeste invloed zegt hoeveel werk het is en de rest dit stilzwijgend accepteert. Vaak na het overleg wordt door de projectleden al tegen elkaar gezegd, dat kan nooit! Maar ik hou mijn mond, laat maar gebeuren! Met planningpoker én de Scrumregels verklein je dit probleem. Planningpoker biedt een mooie manier om elkaars expertise te benutten. Zoals in het vorige punt aangegeven komen de kaarten blind op tafel en na het omdraaien is het gebruikelijk om de laagste en hoogste schatting te vragen waarom zij het werk zo inschatten. Zo ontstaat inzicht vanuit de verschillende disciplines op tafel. Juist dan is ook belangrijk dat men elkaar serieus neemt en als gelijke ziet! Zeker in het begin is dit wel eens lastig, maar hoe vaker je speelt en ervaart dat de schatting van een ieder waarde toevoegt gaat dit beter en beter. Het is prachtig om te ervaren hoe onverwacht inbreng van deelnemers kan zijn met werk dat gedaan moet worden waar niemand aan denkt en veel invloed heeft op de planning. Dit komt meestal van een expert op een specifiek gebied die zich anders nooit laat horen. 

4) Werkt snel en eenvoudig

De regels van planningpoker zijn vrij simpel en eenvoudig uit te leggen. Wel is er enige tijd nodig voor het echt heel goed gaan werken. Met name ervaring om goede referenties vast te stellen en de omslag van uren naar punten neemt even tijd in beslag. Als dit achter rug is, wordt plannen een peulenschil! Bovendien is het pokeren inclusief het bespreken van een user story goed te time-boxen. Oftewel er is per brok werk een maximum tijd beschikbaar voor vragen en discussie en het inschatten. Dit helpt de groep focus te behouden en voortgang te boeken. 

Een effedctieve en slimme manier om te starten, kan zonder pokerkaarten. Probeer een project meer eens grofweg in brokken werk te verdelen en deze brokken vervolgens te verdelen over vakken met t-shirtmaten (xs, s, m, l, xl, xxl). Doe dit samen met een team waarin een ieder dezelfde brokken over de vakken verdeelt en ga het gesprek aan over de verschillen. Dit zal al snel leiden tot een breed gedragen consensus over de hoeveelheid werk en tot een eerste inschatting van het project. Een mooie opmaat voor het vervolg!

5) Maakt gebruik van alle aanwezige kennis

De laatste reden is tevens een van de redenen waarom wij vanuit Priom het gebruik van Scrum toejuichen. Multidisciplinaire teams zijn een belangrijk uitgangspunt bij Scrum en zou ook bij projecten zonder Scrum moeten gelden. Poker met alle disciplines die een bijdrage leveren aan het te maken werk. Zoals aangegeven voorziet de manier van pokeren  erin de verschillen in inschatting helder te maken. Dit leidt tot meer inzicht in het te maken werk, wat moeten we nu echt maken? Vaak leidt di took tot bijstelling van het brok werk. NA uitleg van de deelnemer over zijn schatting, volgt inzicht bij de projectleider of productowner die kan bijsturen als hij of zij eigenlijk iets heel anders bedoelt. Zo leidt planningpoker niet alleen tot veel betere schattingen, maar ook tot meer inzicht in het werk en een gezamenlijk beeld van wat er nu daadwerkelijk verwacht wordt van het team. Oftewle maak gebruik van alle betrokken disciplines en gebruik hen om beter te plannen!

De redenen om planningpoker te gaan gebruiken lijken me wel duidelijk. Blijf echter ook rekening houden met de valkuilen van planningpoker. Zie hierover bijvoorbeeld deze blog. Wil je leren hoe je succesvol planningpoker in je projecten introduceert of wil je meer weten van Scrum? Neem dan contact met ons op.

Deel deze Blog

Leave a comment

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.