De GOUDEN TIP voor scrum evaluaties (retrospectives) | Priom | Denk, doe en leer met Agile en Scrum

De GOUDEN TIP voor scrum evaluaties (retrospectives)

Je bent nieuwsgierig geworden naar de gouden tip voor een leuke evaluatie?! Dat zegt dat je waarschijnlijk (nog) niet zulke goede ervaringen met evalueren hebt. Misschien zie je het nut er niet eens meer van in, wat we ons best kunnen voorstellen. Evalueren heeft vaak iets negatiefs. Het wordt ervaren als een “moetje”, het werk is immers al gedaan en je wilt graag verder. “Gezeur” over alles wat mis ging en nu anders moet. En dan maar hopen dat deze feedback maakt dat we het de volgende keer wel goed doen met z’n allen…
 
Jammer!
 
Evalueren is namelijk ontzettend waardevol, vooral bij scrum! Het is een essentieel onderdeel. HET moment voor het team om te leren en verbeteren. Veel teams zoeken naar afwisseling in de vorm van evalueren en hier zijn inmiddels ook al meerdere boeken en blogs over geschreven. In twee blogs leggen wij je een geheel nieuwe vorm van evalueren voor. Deze zorgt voor betere resultaten EN maakt dat je er zelfs plezier aan beleeft! Echt waar.
 

De Sprint Retrospective 

We geven eerst een korte uitleg over de Sprint Retrospective. Deze afsluitende meeting geeft het team de mogelijkheid de afgelopen periode (sprint) te reflecteren. Dit is essentieel voor het continu verbeteren en het houden van de juiste focus. De nadruk ligt hierbij op effectiviteit. Het resultaat van de evaluatie bestaat vaak uit concrete aanpassingen in bijvoorbeeld de “definition of done” of concrete verbeteringen voor de volgende sprint. De valkuil van veel retrospectives is een focus op negativiteit. Kijk maar eens met deze ogen naar de prima blog van Paul Overmars met 10 bekende werkvormen voor retrospectives. Wat ging NIET goed, waar werd je verdrietig van of boos et cetera komt veel voor. Dit is echter niet effectief. Het kan ook anders, maar dan ook radicaal anders. 
 

De Oplossingsgerichte Retrospective


Deze manier van evalueren biedt een flexibel en positief model. De oplossingsgerichte Scrum Retrospective helpt je als team sneller en met minder moeite tot betere oplossingen te komen om zo effectief in te spelen op veranderingen. Daarnaast verbetert het de sfeer enorm en geeft deze positieve aanpak meer energie dan andere methodieken. Vanaf nu wil je tijd nemen voor reflectie! En…
 
“If you want to go fast, go slow…”
 

Praten over oplossingen in plaats van problemen en oorzaken

De oplossingsgerichte benadering is ontstaan in de jaren 60. De oorsprong van dit model komt uit de psychotherapie. De grondleggers Steve de Shazer en Insoo Kim Berg ondervonden dat het praten over kleine succesvolle momenten cliënten stimuleerde om over oplossingen te praten in plaats van problemen en oorzaken. Gesprekken worden hierdoor minder “zwaar” ervaren en gebleken is dat cliënten op deze manier zelf veel meer realistische acties bedenken om hun doel te bereiken.
Ondertussen is deze vorm van therapie, coaching en managen veelvuldig onderzocht. Er is een evidence-based model ontstaan welke ook zeer bruikbaar is voor de scrum-methodiek. Het model stimuleert namelijk het zelforganiserend vermogen en de samenwerking binnen een team. 
 
Waar andere modellen een huidige situatie als uitgangspunt nemen en vanuit die positie naar het verleden kijken om de situatie of het probleem te veranderen, heeft het Oplossingsgerichte model de toekomst als uitgangspunt én oriëntatiepunt (de toekomst is immers maakbaar en onderhandelbaar). Deze radicaal andere manier van kijken naar de realiteit zorgt ervoor dat je anders omgaat met de uitdagingen, veranderingen en problemen die je tegenkomt. 
 

Hoe Agile wil je het hebben?!

Het model vertrekt vanuit een fundamenteel geloof in het eigen kunnen en de veerkracht van de medewerker, collega, organisatie of stakeholder, ongeacht hoezeer deze op dat moment vastzit in zijn/haar situatie. De Oplossingsgerichte coach gebruikt zijn expertise om medewerkers/collega’s zelf (opnieuw) gebruik te laten maken van hun eigen capaciteiten. Zo werk je met veel kleine, maar realiseerbare stappen naar een gewenste situatie toe.
 

Context en spelregels

A push forward

Een reflectie op een Sprint is een must om de volgende sprint tot een succes te maken. Het is immers de basis en bouwsteen waarin je de volgende succesvolle stappen maakt naar verdere verbetering en het bereiken van de volgende doelstelling.
Een veilige ruimte waarin ongestoord de tijd genomen wordt voor evaluatie is een voorwaarde. Daarnaast is iedereen van het team aanwezig, zonder uitzondering. Doen is in deze belangrijker dan denken en het gebruik van oplossingsgerichte taal staat continu centraal. Deze taal verschilt compleet van probleemgerichte taal en maakt dat je wendbaarder en positiever bent.  
 

Spelregels

Een positieve houding naar elkaar is vereist. Je waardeert de inspanningen die een ieder de afgelopen sprint heeft gedaan en weet dat iedereen elkaar heeft geholpen om beter te presteren. 
 

T.E.A.M. - Together Each Achieves More! 

 
Een goede samenwerking is de uitkomst van een vermenigvuldiging van elkaars energie en intelligentie. Waar A iets laat liggen, pakt B dit op. A bedankt B hiervoor en geeft een compliment.
De Oplossingsgerichte Scrum Retrospective is NIET bedoeld om schuldigen aan te wijzen voor mogelijk gevonden fouten of je samen te richten op problemen. De focus ligt op verbetering en het toewerken naar een gewenste toekomst (niet het elimineren van een probleem). Men richt zich op elkaars Inzet x Talent x Resources = Toekomstig Succes.
 

De 3 basisregels 

Het Oplossingsgerichte model heeft drie beslissingsregels om op een simpele manier met complexiteit om te gaan. Dit, zonder de context uit het oog te verliezen. Het zijn hulpmiddelen die je helpen bij het kiezen van afslagen die genomen moeten worden op de vaak verwarrende weg tussen problemen en oplossingen.
 
Je zult zien dat de onderstaande basisregels een rode draad voor je zijn in het Oplossingsgerichte denken en werken. 
 
  • Als iets niet of niet langer of niet goed genoeg werkt nadat je het een tijdje geprobeerd hebt, stop er dan mee, leer hiervan en probeer iets anders.

  • Als iets goed, goed genoeg of beter werkt, ga er dan mee door of doe er meer van.

  • Als iets goed, goed genoeg of beter werkt, leer het van een ander en/of bied het een ander aan.
 
In de volgende blog gaan we dieper in op deze regels, die samen de gouden tip vormen voor een positieve Oplossingsgerichte Scrum Retrospective en beschrijven we een simpel stappenplan om een oplossingsgerichte sprint retrospective met elkaar te doen.
 
 
Blog in samenwerking met: Fortico
 

Deel deze Blog