De traditionele projectmanager versus scrummaster en productowner | Priom | Denk, doe en leer met Agile en Scrum
priom, scrum, agile

De traditionele projectmanager versus scrummaster en productowner

Traditioneel is de projectmanager een leider, een beslisser, een planner, iemand die het project en het team beheert en verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van het project. Binnen scrum bestaat deze rol niet en zijn de taken en verantwoordelijkheden van de projectmanager verdeelt over scrummaster, productowner en het developmentteam.
 
De rol van de scrummaster is die van coach en facilitator. De scrummaster is geen manager van het team; in plaats daarvan, steunt hij de productowner, coacht het team, en zorgt ervoor dat scrumprocessen worden nageleefd. De scrummaster is verantwoordelijk voor het scrumproces en de correcte en continue implementatie en de maximalisering van de voordelen ervan.
 
Productowners hebben een enorme verantwoordelijkheid voor het project. Hun project. Ze zijn verantwoordelijk voor de product backlog en het aanpassen ervan gedurende het project om aan de eisen van de klant te blijven voldoen. Een beste klus, vooral als de productowner eigenaar is van meerdere producten (liever niet…). Tevens zijn zij de schakel tussen het team en de stakeholders. Het Developmentteam ontwikkelt het product en is zelfsturend, Hierover meer in een volgende blog.
 
Verantwoordelijkheid
De scrummaster is er om te helpen, te coachen of neemt de consultancy rol op zich en kijkt naar het project vanuit alle mogelijke hoeken. Het project blijft de verantwoordelijkheid van de productowner, en het is aan hem of haar om de uiteindelijke beslissingen te nemen. Echter kan de productowner de scrummaster om hulp vragen met betrekking tot functionaliteitkwesties; feedback van gebruikers te beantwoorden; en wanneer nodig de ontwikkeling af te stemmen met veranderingen buiten het bedrijf. De scrummaster helpt de productowner met effectief beheer van de werkzaamheden van het team, met behulp van het product backlog, sprintplanning en review meetings.
 
De scrummaster als Agile gids
Hierin speelt de scrummaster een belangrijke rol. Op dit moment wordt Agile al deel van vele projecten, toch zijn er nog steeds mensen die er nerveus van worden of gewoonweg niet vertrouwen. Ze vinden de traditionele projectmanager rol veel gemakkelijker te begrijpen, wat ze niet beseffen is dat de oude rol en aanpak beperkingen heeft. De scrummaster helpt de productowner om hem de gestelde doelen halen en helpt hem de backlog aanpassen gedurende de ontwikkeling van het product en ontwikkeling van de omgeving. 
 
Het team, wel of niet ervaren, heeft ook een gids nodig die hen helpt problemen op te lossen. De scrummaster begeleidt het team door de problemen heen of lost deze problemen voor het team op. Het scrumteam communiceert alleen via de productowner met de buitenwereld, geluiden en/of vragen van buitenaf worden tijdens de sprint niet opgepakt.
 
Aanpassen aan verandering
Gedurende de voortgang van het project, ontwikkelt het product zich. Voortschrijdend inzicht leidt tot aanpassingen en scrum biedt deze aanpassingen de ruimte! Terugkoppeling van de gebruiker is essentieel voor het definiëren van een goed, solide en bruikbaar product. 
Het opvragen van product reviews en het op juiste wijze omgaan met een terugkoppeling van gebruikers is onontbeerlijk voor het succes van het project en het product dat daaruit voortkomt. Het is echt niet genoeg om een product te ontwikkelen waarbij je dacht dat de klant het nodig had of de klant dacht dat hij het nodig had. Als je product succesvol wilt laten zijn, moet er een terugkoppeling gevraagd worden uit de markt. De ervaringen en feedback moet worden aangevuld op de product backlog. (vooropgesteld dat de productowner de feedback bruikbaar vindt voor het product) 
 
Scrummaster kunnen oude projectmanagers zijn, maar dat is niet een gegarandeerde pasvorm. Business analisten of teamleden kunnen ook passen in die rol. Veel traditionele projectmanagers worstelen met de overgang, omdat hij of zij in een gestructureerde positie acteert (een positie met hen aan het roer en het door hen sturen van de ontwikkeling van het product en het team.) De productowner zal moeten leren, op bijna dagelijkse basis, met veranderingen om te kunnen gaan en beslissingen te nemen die een groot effect op het eindproduct kunnen hebben. In feite hoeft een product niet volledig te worden gedefinieerd bij het begin van een Agile project. Dit schrikt veel traditionele denkers af. 
 
De scrummaster is geen leider
Het team dat als taak heeft om het product te ontwikkelen, heeft een grote verantwoordelijkheid. Er wordt van hen verwacht dat zij de eisen begrijpen, deze inzichtelijk maken voor iedereen, vervolgens nauwkeurig in de tijdlijn wegzetten, produceren en uiteindelijk het eindproduct demonstreren. De scrummaster ondersteunt het team door de reviews te faciliteren en de sessies te plannen, maar is niet verantwoordelijk voor de sturing van het project. Het team moet zichzelf sturen. De scrummaster is er om het team te ondersteunen en levert input waar nodig.
 
Samenvatting
 
Een Agile project wordt bepaald door de productowner en ontwikkeld door het team. De scrummaster is er om te faciliteren (vergemakkelijken), ervoor te zorgen dat Agile processen worden gevolgd, en ondersteunt de productowner als eigenaar van het product en team.
 
Dus onthoud: De scrummaster is waarschijnlijk iemand die je nog niet eerder hebt ontmoet als je in een meer traditionele achtergrond werkt. Hij of zij is een facilitator en een coach, maar is niet verantwoordelijk voor het project of het beheer van het ontwikkelteam. Als u vragen heeft over het product, hoe deze wordt ontwikkeld of u wilt bijdragen aan het product of dienst, dan is de productowner degene die je moet zoeken. Als de scrummaster beslissingen maakt over het product, dan is scrum is niet goed uitgevoerd en er zal verwarring en conflicten ontstaan over wie nu wat doet en mag beslissen.
 
Daar heb je het: De Scrum Master is een geheel andere rol dan die van de projectmanager, Je kunt wel een Scrum Master en projectmanager zijn, maar alleen op afzonderlijke projecten. Grote kans echter dan je nooit meer een projectmanager wilt zijn en ook niet meer nodig hebt...
 
Het eist specifieke vaardigheden en ervaring en je hebt de juiste persoon nodig om Scrum te laten werken, maar nu je dit weet, wil je toch ook Scrum Master worden? Hulp nodig of meer kennis op willen doen? Neem dan contact met ons op.
 
Wil je eerst jezelf verdiepen in Agile filosofie en Scrum dan heb ik deze leestips voor je:
  1. De kracht van scrum - Rini van Solingen
  2. SCRUM - Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd - Jeff Sutherland
  3. Scrum voor Dummies - Michael Franken
  4. Scrum: A Pocket Guide - Gunther Verheyen
 
 
 

Deel deze Blog