GASTBLOG van Hans Lenderink over Agile en SCRUM | Priom | Denk, doe en leer met Agile en Scrum

GASTBLOG van Hans Lenderink over Agile en SCRUM

 

Agile/scrum en verandertrajecten

 
Door: Hans Lenderink founder van Creatief denken in organisaties en mindmapmeeting
 
Agile / scrum is een krachtige methode om software te ontwikkelen.
Wij vroegen ons begin dit jaar af of deze methode zich ook goed leent voor het aanpakken van verandertrajecten in organisaties. Inmiddels weten we meer, de organisatie priom bevestigt ons vermoeden. Scrum helpt ook organistieveranderingen succesvoller te laten slagen. Hierover binnenkort meer…

In het kort komt de agile/scrum aanpak op het volgende neer: De software die de klant wil wordt niet in één keer ontwikkeld, maar incrementeel. In stapjes dus – in Scrum-terminologie sprints – van enkele weken per keer. Steeds is het resultaat daarvan een werkend en getest product, dat alvast kan worden opgeleverd.

Scrum kent drie belangrijke pijlers
1. Transparantie
Voor alle betrokkenen moet de actuele stand van zaken op ieder moment inzichtelijk zijn. Iedereen beschikt over dezelfde accurate informatie.
2. Feedback
Voortdurend aan de klant feedback vragen op het in ontwikkeling zijnde product en regelmatig de werkwijze van het team evalueren, zijn essentieel.
3. Bijsturen
Verbeteringen en voortschrijdend inzicht direct doorvoeren om zo continue het project bij te sturen.

Scrum is een raamwerk, een set aan regels, die het mogelijk maakt om complexe processen succesvol te managen. Dit zou je kunnen vergelijken met het beoefenen van een teamsport of het uitvoeren van een militaire operatie. De professionals in het veld bepalen zelf, binnen de vastgestelde regels, hoe ze handelen en reageren op de actuele situatie. Een scrumteam opereert als een zelfsturend team dat zelf haar werk plant, coördineert en evalueert en zelf kiest van welke technieken en best practices ze gebruik maakt. Dit blijkt in complexe omgevingen veel beter te werken dan een projectleider of manager die vooraf een plan maakt en taken toewijst aan medewerkers.

We komen in een volgend blog terug op scrum. We zullen dan onder andere informeren over organisaties die volgens deze agile principes verandertrajecten hebben aangepakt. Wat heeft daarbij gewerkt en wat heeft niet gewerkt?

Creatief als we zijn, vonden we een aantal prachtige sketches van Len Lagestee die het hele scrum/agile proces goed illustreren.
Zie voor meer info: www.illustratedagile.com

 

 

Deel deze Blog

Leave a comment

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.