Leren door te doen! | Priom | Denk, doe en leer met Agile en Scrum
simulatie cesim priom

Leren door te doen!

Een opkomende en inmiddels zeer populaire vorm van leren is het leren door te doen (ook wel 'action learning’ genoemd). Hierover blogde we al eens in relatie tot actieonderzoek en ook mijn afstudeeronderzoek is op deze wijze tot stand gekomen. In deze blog wil ik het hebben over een specifieke vorm van leren door te doen, namelijk simulatie games. Sinds 1 maart 2016 zijn de wereldwijd bekende business en managementsimulaties van CESIM namelijk ook in Nederland te verkrijgen en u raadt ongetwijfeld al wie u hierbij kan helpen -).

Leren door te doen, waarom werkt dat zo goed?

De meeste mensen hebben wel eens gehoord van de vier gedragingen en bijbehorende leerstijlen van Kolb (1983). Ter herinnering gaat het dan om:

  • Doener, vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Ze hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor oefenmomenten. De leerprocessen die doeners hanteren, steunen vooral op gissen en missen.

  • Dromer, zij hebben een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren. Ze zoeken leersituaties op waarin zij zelf kunnen meemaken hoe iets in de praktijk uitpakt. Zij hebben de neiging problemen van alle kanten te bekijken en zien steeds weer nieuwe ingangen en oplossingen. Dromers leren heel snel via identificatie.

  • Denker, combineren het reflectief observeren en abstract conceptualiseren. Zij zijn het liefst bezig met het vertalen van observaties in hypothesen en theorieën. Ze kunnen goed redeneren en zijn graag intellectueel bezig. Ze werken graag zelfstandig om de gelegenheid te krijgen zelf eerst een beeld te vormen van de theorie.

  • Beslisser, zijn goed in en hebben een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Zij gaan het liefst theorieën uitproberen in de praktijk en in experimenten. Ze nemen initiatief en durven experimenteren. Bij het hanteren van een probleem gaan zij deductief en probleemoplossend te werk. Ze functioneren optimaal als zij een leertaak kunnen beginnen met kennisname van duidelijk en beknopt geformuleerde regels en principe, die zij dan in een oefensituatie kunnen verwerken.

(overgenomen van Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerstijl, bezocht op 11-03-2016)

Leren door te doen ondersteunt de verschillende leervormen erg goed. Alleen de denkers komen minder tot hun recht hierbij, althans volgens de theorie. Als rasechte Denker heb ik de afgelopen jaren mogen ervaren dat het juist voor denkers erg goed is om ook te leren door te doen. Vereist wel het openstaan voor leerervaringen en het uit de confortzone durven treden. Leren door te doen werkt dus goed omdat het veel mensen aanspreekt qua leerproces. Het mooiste is om een veilige omgeving te hebben waarin leren, ervaren, doen en experimenteren kan en wordt gewaardeerd EN waarin de realiteit wordt benaderd.

Business en management simulaties 

De simulaties van CESIM behoren tot de top van de wereld in de simulatiemarkt. Een simulatie wordt gespeeld door meerdere teams die tegen elkaar spelen in dezelfde markt. Oftewel acties van het ene team hebben invloed op de markt en dus op de mogelijkheden van de andere teams. Tevens heeft de begeleiding de mogelijkheid het spel te beïnvloeden en situaties te creëren die optimaal aansluiten bij de gewenste leerervaring van de klant. Een simulatie bestaat uit meerdere ronden en duurt vaak een dag (maar kan ook langer of korter duren) en worden veel ingezet op bijvoorbeeld business scholen als onderwijsinstrument.

Inmiddels zijn er maar liefst negen verschillende modules die kunnen worden gespeeld. Zo is er een aparte module voor de banksector, hotels, telefonie et cetera. Ook is zelfs een variant die specifiek voor de real estate is gemaakt! Voor meer informatie, zie onze pagina over de cesim simulaties.

Wat zo ontzettend leuk en leerzaam is aan simulaties, is dat zij de werkelijkheid nabootsen. Uniek is dat we vanuit Cesim benelux beschikken over een heus Cesim Simulatie Centrum in Enschede. Hier kunnen we op maat ruimten inrichten om zo de werkelijkheid nog beter te kunnen benaderen. We kunnen daarbij ook gebruik maken van camera’s zodat ook gedrag wordt vastgelegd en er een extra leereffeffect kan worden bereikt. Het draait namelijk niet alleen om de simulaties zelf. Waar wij ons vooral ook op richten is de totaal leerervaring. Waarom bepaalde besluiten in de simulatie worden genomen is op zich al voer voor veel discussie en leidt tot nieuwe inzichten. Wat het echter compleet maakt is onze observaties van de teams. Hoe wordt er samen gewerkt? Wie speelt welke rol in het besluitvormingstraject en wat valt hierbij op? Wat valt ook op wanneer de druk wordt verhoogd en er snel besluiten moeten worden genomen, blijven dan bijvoorbeeld voornemens tot een bepaald besluitvormingsproces overeind? 

Het is ook mogelijk rollenspellen toe te passen voor specifieke vraagstukken en dus in totaliteit als team een enorme groei door te kunnen maken in korte tijd. 

In de vastgoedsector

De toepassing van Cesim simulaties zijn legio. Zeker voor grotere bedrijven met meerdere vestigingen, regio’s of zelfs internationale teams die met elkaar in competitie gaan. Ook op kleinere schaal is het al zeer interessant om als management te trainen met bijvoorbeeld het middenmanagement of met je personeel om zo van elkaar te kunnen leren. U kunt het bijvoorbeeld inzetten om begrip vanuit medewerkers te krijgen voor besluitvorming door hen zelf te laten ervaren wat het is om in een bepaalde context besluiten te nemen. 

Priom richt zich vooral op de vastgoedsector. Zoals gemeld is er zelfs een module voor real estate, maar ons inziens is juist ook de generieke managementmodule uitermate geschikt om als team te groeien en te leren betere bedrijfsmatige beslissingen te nemen. Ook in de (semi) publieke sector is juist dit van toegevoegde waarde. Als teams een simulatie spelen in bijvoorbeeld een hoog competieve markt kan dit zeer verfrissend werken en tot verrassende inzichten leiden. Zelfs voor bijvoorbeeld kleine woningcorporaties kan het erg nuttig zijn. Hoe leuk is het bijvoorbeeld om als managementteam van een corporatie te spelen tegen andere corporaties! 

Mogelijkheden te over en we zijn als Priom ontzettend trots dit product te kunnen aanbieden. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op en we vertellen u er graag meer over.

Tot slot

Was dit een blog of een reclamespot? Wellicht van beiden een beetje. Vast staat dat we er graag over vertellen en er van overtuigd zijn dat we met Cesim simulaties bedrijven nog beter kunnen helpen om betere vastgoedbeslissingen te nemen. Weest u echter niet ongerust, onze wekelijkse blogs zullen hoofdzakelijk interessante content blijven bevatten die voor u relevant is. De focus zal blijven liggen op vastgoedsturing en scrum en met onze blogs willen we u blijven helpen met tips en inzichten. Tot volgende week!

 

Bronnen:

Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development; David A. Kolb; (Paperback) Eerste druk Oktober 1983, uitgever FT Press Paperback, 288 Pagina's (ISBN13: 9780132952613)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerstijl

Deel deze Blog