Waarom medewerkers van woningcorporaties altijd toe zijn aan vakantie | Priom | Denk, doe en leer met Agile en Scrum
priom vakantie

Waarom medewerkers van woningcorporaties altijd toe zijn aan vakantie

Of je het nu wel of niet kunt beamen, er zit een kern van waarheid in… De grote vraag is echter: hoe kan dit (in godsnaam)?! Met name de lezer die niet bij de woningcorporatie werkt zal zich dit zeker afvragen. Oke, altijd toezijn aan vakantie is misschien overdreven, maar zo’n gevoel heerst al snel als je het idee hebt achter de feiten aan te lopen. En daar zijn woningcorporaties helaas goed in. Zowel de politiek als het publiek stellen continu nieuwe eisen en daar moet je als organisatie wel mee om kunnen gaan…

 

Woningcorporaties hebben de capaciteit niet om te veranderen

En dat is anno nu nogal lastig. Toch? PRIOM denkt van niet. Het gaat er namelijk niet om dat je verandert, maar het gaat erom dat je om kunt gaan met veranderingen. En nog mooier is het als je snel en effectief kunt inspelen op veranderingen! Natuurlijk is hiervoor een positief team en gewijzigde werkwijze vereist. Er moet een knop om, maar de kern blijft hetzelfde. Die kern is juist een van de dingen waar woningcorporaties meer op moeten focussen. Ze worden door de woningwet gedwongen om terug te gaan naar de basis: Het huisvesten van mensen die daar zelfstandig niet toe in staat zijn.

 

Belemmerende hiërarchische structuur

De vaak hiërarchische structuur bij woningcorporaties staat hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen in de weg. Het belemmert wendbaarheid terwijl woningcorporaties meer dan ooit met (opgelegde) veranderingen te maken hebben. Flexibiliteit is dan een vereiste. Denk alleen al aan de digitalisering van dienstverlening, steeds veranderende wetgeving en de verplichting het woningaanbod te verduurzamen. Veel veranderingen dwingen tot het terugschroeven van de operationele kosten, terwijl de organisatie toch goed moet blijven functioneren. Als je bestand wilt zijn tegen al deze veranderingen, dan moet je continu bezig zijn met de toepassing van passende werkvormen die dit proces ondersteunen. Werknemers moeten voldoende handelingsvrijheid krijgen, zodat ze juist productiever zijn.

Meer zelfsturing: JA, minder leidinggevenden: JA, minder leiders: NEE!!

Veel organisatiemodellen stammen nog uit het Taylorisme, het aansturen van mensen aan de lopende band en de overtuiging dat werknemers heel direct moeten worden aangestuurd. De wereld is echter veranderd, leidinggevenden geven nu leiding aan professionals met meer inhoudelijke kennis dan de leidinggevende. Samen weten de werknemers heel goed hoe ze het beste hun werk moeten doen. Tuurlijk blijft er behoefte aan coaching, hrm et cetera, maar dat zijn meer rollen dan functies…

 

Word wendbaar, investeer in je verandercapaciteit

Alleen zo kun je als woningcorporatie nieuwe ontwikkelingen effectief het hoofd bieden. Landelijk heeft slechts één op de vijf corporaties werkelijk geleerd van de afgelopen ontwikkelingen in de sector, waardoor zij voldoende in staat zijn om verandertrajecten succesvol af te ronden.

Gemiddeld scoren corporaties een verandercapaciteit van slechts 47 procent. De belangrijkste oorzaak van de tegenvallende uitkomsten blijkt een gebrek aan effectief leiderschap om cultuurverandering teweeg te brengen én te borgen (onderzoek BDO Accountants & Adviseurs naar de verandercapaciteit van Nederlandse woningcorporaties). Aan het onderzoek namen 65 corporaties deel. BDO voerde het onderzoek uit samen met prof. dr. Anton Cozijnsen, emeritus hoogleraar Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is voor het eerst dat op systematische wijze onderzoek is gedaan naar de verandercapaciteit van Nederlandse woningcorporaties. De methodiek van Cozijnsen om verandercapaciteit te meten, wordt door Priom al jaren gebruikt. Zie bijvoorbeeld het actieonderzoek van Ronald van de Hoef waarbij gebruik is gemaakt van deze methodiek.

 

Wat zegt deze uitslag?

 

Er is een gebrek aan “change leadership”

We merken dat bestuurders en managers het moeilijk vinden om hun visieplannen snel concreet te maken en te vertalen naar duidelijke doelen en effectieve acties. Er vindt teveel communicatie plaats met te weinig resultaat. Dat leidt tot onbegrip en weerstand bij bewoners, medewerkers en stakeholders. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ideeën. Woningcorporaties moeten niet langer vasthouden aan vastgeroeste functieprofielen, maar ideeën van medewerkers en vooral ook de klant/stakeholder omarmen en omzetten naar actie. Dan speel je in op verandering en ben je wendbaar! Er zijn gelukkig mooie “tools” zoals het framework Scrum, die hierbij hulp bieden. Wij laten je er graag kennis mee maken. Zo kun je nog steeds lekker vakantie vieren, maar ben je ook nog goed gestemd en relaxed zodra je weer op de werkvloer staat :)

Deel deze Blog