Brainstormen met De Bono


zes denkhoeden de bono priom
  • Skills:

    • scrum
    • brainstorm

Brainstormen is een toptechniek om snel veel ideeën te genereren. Als je dit goed faciliteert tenminste… Natuurlijk kun je bij elkaar gaan zitten in de traditionele vergadersetting en gaan brainstormen. Of dit echter heel effectief is en veel waardevolle input oplevert? Mijn ervaring is dat brainstormen veel meer oplevert als je de ‘storm’ in het hoofd een beetje helpt. Te beginnen vanuit een andere setting, bijvoorbeeld staand voor een whiteboard of flipover, gewapend met post-its. Of brainstorm is op de loungebanken van een grand café, waarbij de facilitator de ideeën opschrijft. Veel mensen krijgen de beste ideeen onder de douche, maar voor deze ‘werkvorm’ zijn toch weinig mensen te porren. Dit terwijl de douches van de plaatselijke voetbalclug uitermate geschikt zouden kunnen zijn.

Een favoriete faciliteertechniek van mij bij een brainstorm zijn de zes denkhoeden van De Bono. Hier is al zeer veel over geschreven, dus dat hoef ik hier niet te doen. Google maar eens op de denkhoeden voor meer info, of lees het boek Zes Denkhoeden van Edward de Bono (aanrader). De methode is simpel uit te leggen en simpel op bij te sturen als facilitator (ook belangrijk). De methode helpt enorm om mensen vanuit een specifieke invalshoek (zoals emotie, feiten, kansen, negativiteit, groei etc.) te laten nadenken. Door juist kunstmatig een hoed op te zetten, spreek je dat deel van de hersens aan en kom je los van de gebruikelijke brainstorm killers, zoals:

- dit hoef ik niet te noemen, dat werkt toch niet;
- Het afkraken van ideeën wanneer ze worden geopperd;
- slechts in één richting denken;
- Etc.

Leuk is dat je niet elke hoed hoeft toe te passen en dat de methodiek altijd naar boven laat komen welke denkhoed iemand goed past en welke minder natuurlijk is. De brainstorm is kort te houden, meestal is 1 minuut per persoon per hoed voldoende. Beter om de tijd te verlengen als de ideeën blijven stromen, dan te stoppen als niemand meer wat weet te zeggen terwijl en nog tijd is. Tevens ook de tip te starten met blauwe hoed voor uitleg proces en aangeven doel bijeenkomst en ook te eindigen met de blauwe hoed. Dit om even terug te kijken en resultaat te benoemen en volgende stap te bepalen. Vanuit onze Agile filosofie plakken we er nog een rode hoed achter aan om als retrospective aan te laten geven welk gevoel de bijeenkomst heeft achter gelaten bij de deelnemers.