‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’.

En dat is precies wat er aan de hand is.

Voor deze transformatie is een grote rol voor creatief denken weggelegd; misschien wel de belangrijkste vaardigheid van dit moment. En creatief denken kan alleen als we ons totale brein erbij betrekken. Ruim baan dus voor visual thinking, de non-lineaire benadering, storytelling, mindmapping. Denk ook aan het managen van innovatie,  social collaboration en co-creaties. Of zoals Daniel Pink zegt: High touch!