Scriptie Vastgoedsturing van project naar proces


vastgoedsturing van project naar proces
Lees verder...
  • Skills:

    • vastgoedsturing
    • implementatie

De eerste boekentip op onze website is gelijk een hele bijzondere. Het is namelijk de scriptie die ik (Ronald) begin 2014 heb afgerond als onderdeel van mijn MBA bij TSM business school. Een beetje reclame dus. Zoals het een wetenschappelijke scriptie betaamt, staat het vol met bronverwijzingen en wordt diverse literatuur gebruikt ter onderbouwing van het verhaal. Leuk is wel dat het een actie-onderzoek betreft. Oftewel in de scriptie staan een tweetal (grote) interventies die bij Mijande Wonen zijn uitgevoerd en daarvan is gekeken wat het effect in de praktijk is geweest.
De interventies die zijn uitgevoerd zijn:
 
- integratie van vastgoedsturing in de begroting van Mijande Wonen
- meten van veranderbereidheid bij medewerkers en leidinggevenden van Mijande Wonen ten aanzien van vastgoedsturing
 
Delen van de scriptie zijn vooral interessant vanuit veranderen en implementeren. Ook voor vraagstukken buiten de corporatiesector en vastgoedsturing. De gebruikte literatuur is algemeen toepasbaar en leidt tot zeer interessante inzichten over implementeren en veranderbereidheid (in plaats van weerstand). In de scriptie is de literatuur gebruikt om uiteindelijk te komen tot een model voor implementatie van beleid. Een model wat uitgaat van weten, willen en kunnen.
implementatie beleid volgens priom
Een medewerker kan immers pas beleid uitvoeren als hij weet wat het beleid is. Lijkt een open deur, maar verrassend vaak gaat het hier al mis! Daarnaast dien je het beleid ook te willen toepassen. Hier gaat vaak alle (negatieve) aandacht naar toe in de zin van: ze willen niet… Is dit echter wel zo? Als laatste dient iemand het beleid ook wel uit te kunnen voeren. Ook dit is nog niet zo eenvoudig. Vaak loopt een medewerker tegen obstakels aan wat betreft regelcapaciteit, of de vrijheid van handelen. Zelfs simpele dingen als toegang tot een systeem kan leiden tot mislukking. 
Het je echter inzicht in de aspecten van weten, willen en kunnen, dan is succesvolle implementatie zeker mogelijk. Het model helpt je als leidraad voor het inzichtelijk maken hiervan en geeft ook de mogelijkheid te ‘meten’ waar aandacht aan geschonken moet worden. Veel leesplezier!!