• Effectiviteit boven efficientie

  Bij veel bedrijven is alles gericht op zo efficient mogelijk werken, of te wel de dingen zo goed mogelijk doen. De vraag is natuurlijk wel of ook de goede dingen
  gedaan worden! Uiteindelijk gaat het er om dat we goede dingen doen, daarom richten wij ons op effectiviteit. Efficientie kan in het vervolg wel! Hoe je effectiviteit centraal stelt?

  Lees verder
 • Mensen veranderen, niet de organisatie

  Elke organisatie draait om mensen! Zelfsturing, verantwoordelijkheden laag in de organisatie, ondernemerschap, co-creatie en samenwerken zijn populaire termen bij het doorvoeren van veranderingen. Wil dit echt slagen, dan vraagt dit nogal wat van mensen in de organisatie door: groot denken, klein beginnen, snel resultaat boeken en
  flexibel werken, hoe?

  Denk eens aan SCRUM!

  Lees verder
 • Implementeren

  Iets nieuws bedenken is vaak niet zo moeilijk, maar hoe kun je het implementeren? Hoe zorg je dat nieuwe werkwijzen, processen et cetera ook bestendigen en routine worden. Houvast is dat ook de huidige werkwijze ooit nieuw is geweest, het kan dus wel! Hoe? Een kwestie van weten, willen en kunnen!

  Lees verder
 • Status quo

  Stel regelmatig de status quo ter discussie. Het is onvoorstelbaar hoe vaak wij mensen de huidige situatie als gegeven beschouwen, ook als we helemaal niet blij zijn met deze situatie. Accepteer dit niet langer, hoe?

  Lees verder

Missie PRIOM

Onze missie is organisaties te helpen zich wendbaar en flexibel aan te kunnen passen om veranderende omstandigheden in hun voordeel om te buigen. Dit doen we door de mensen in de organisatie de benodigde handvatten te bieden. Wij geloven namelijk dat organisaties bestaan door de aanwezigheid van de mensen die er werken en dat investeren in die mensen, investeren in de organisatie is!

Visie PRIOM

Experimenteren is nodig in snel veranderende omgeving waarin 'huidige' werkwijzen van organisaties steeds vaker niet passend blijken. Experimenteren klinkt echter als zomaar iets proberen, of op z'n Twents kiek'n wat 't wordt (KWW). Dit hoeft niet zo te zijn. Wij volgen de principes van Agile management en gebruiken de Denk, doe en leer cyclus om experimenteren vorm te geven zodat grip op koers en resultaat wordt behouden. Wij richten ons op ontwikkeling van mensen door ze te begeleiden in wat de veranderende omgeving vraagt. Gedoseerd, op maat en passend bij uw organisatie en vanuit een Agile filosofie.