priom, corporatie, scrum, agile

Denk, doe en leer! De cyclus van Agile management, waarbij op basis van het beginpunt van een theorie, afgeleide of veronderstelling aanpassingen worden gedaan in processen, producten of diensten.
 
PRIOM ziet veel mogelijkheden weggelegd in Agile werken, middels het framework Scrum, voor de corporatiesector. Bedrijven in het algemeen vinden het lastig producten of diensten te maken die exact aansluiten bij de vraag van de klant. Ook worden deze projecten als stroperig en langdurend ervaren. Dit is niet anders in de corporatiesector.
 
Als ex-corporatie medewerkers hebben wij ons jaren bezig gehouden met strategisch voorraadbeleid wat later bekent werd als vastgoedsturing en de afgeleide assetmanagement. Naar onze mening is vastgoedsturing het integrale primaire proces van die sector. Waar voorheen elke afdeling of wijk haar eigen visie in een begroting samenvatte is dit nu veranderd naar een gezamenlijk doel waarbij de meerjarenbegroting moet aansluiten aan de wensportefeuille. Dit vraagt veel communicatie, samenwerken en afstemming.
 
Agile management en Scrum kan hier uitstekend helpen hier een geoliede proces van te maken. De producten die door het jaar geleverd moeten worden (denk aan prestatiemeting, herijking strategie, scenario’s, complexbeheerplannen enz. ) kunnen zoals de cyclus van Agile management al aangeeft op het juiste moment in het jaar toegevoegd worden aan het proces.
 
Vastgoedsturing is een meervoudige PDCA cyclus, zoals de beleidsachtbaan van RIGO. Het bijzondere aan de PDCA-cyclus is dat het  continu kleine verbeteringen kan faciliteiten in nieuwe en bestaande situaties. Dit maakt de toepassing uitermate geschikt voor zowel als innovatie, productontwikkeling als continu verbeteren en aanpassingsvermogen (vermogen om te willen/kunnen veranderen). Om deze redenen ligt het PDCA-proces ten grondslag voor de agile management principes. 
 
Wij hebben speciaal voor de corporatie sector een schema opgesteld. Dit noemen we Vastgoedsturing het jaar rond. 
 
Benieuwd hoe wij uw integrale primaire proces werkend krijgen of de producten die bijdragen aan het proces aanpakken? U bent hier op het juiste adres.