Scrum is doen: geen ellen lange presentaties, theorie over de werking van Scrum. Nee, direct een project bij de kop pakken en in een eerste sessie direct waarde toevoegen aan de dienst of product voor uw klant.
 
Natuurlijk eerst een korte introductie over de principes van scrum, hoe scrum uw project uit de slob kan trekken, of hoe innovatie door scrum veel sneller 'to market' kan en hoe communicatie gestroomlijnd is in het Agile-framework Scrum. Vaak horen we:
 
" In onze huidige situatie verloopt het project stroperig, komt lastig van de grond  en duurt te lang voordat het afgerond is." 

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Door adoptie van scrum worden duurzaam inzetbare medewerkers gecreëerd.

 
Wilt u in een korte sessie de scrumbeginselen leren en direct waarde toevoegen voor uw project of dienst. Dan kunnen wij u hierbij helpen, Neem contact met ons op.