PRIOM scrum2build proces scrum
Scrum met Priom
scrum2build effect priom
Scrum en Agile

Scrum mee met PRIOM en word ook Agile

Wendbare en flexibele organisaties hebben de toekomst! Agile managen is dé manier om wendbaar en flexibel te worden. Priom helpt organisaties Agile managen conform het model van Mike Hoogveld

agile managen priom

1. Waarde creëren door eenvoud en kwaliteit van (ver)nieuw(d)e producten en diensten voor interne en externe klanten: werkende, relevante oplossingen die lean worden gebouwd op basis van ‘minimum viable products’.
2. De klant begrijpen om waarde voor hem te kunnen creëren: gebruiken van ‘voice of the customer’-bronnen om zijn wensen, behoeften en gedrag continu te analyseren.
3. Alignment van betrokkenen uit alle relevante afdelingen: door in multidisciplinaire teams samen te werken aan één gemeenschappelijk doel komt de klant écht centraal te staan.
4. Empowerment van teams door het geven van end-to-end verantwoordelijkheid en het wegnemen van belemmeringen: het geven van vertrouwen faciliteert hun autonome zelforganisatie.
5. Synchroon en visueel communiceren: teamleden werken fysiek bij elkaar in hun eigen ruimte en overleggen en plannen in workshopvorm met elkaar.
6. Leren van experimenteren door het volgen van de Denk-Doe-Leer cyclus: er wordt gewerkt met hypotheses, metingen, analyses en evaluaties, waarbij falen een ingecalculeerd risico is en teamleden veilig kunnen falen.
7. Snelheid en flexibiliteit in de planning door te werken met korte iteraties: het team voert de verbeteringen in een ‘pull’-stroom uit door deze te prioriteren op waarde en inspanning.
8. Accountability van alle activiteiten: na iedere iteratie worden de inspanningen en resultaten op transparante wijze geëvalueerd om continu te leren en zo toekomstige prestaties te verbeteren.

Bron: Agile managen van Mike Hoogveld (2016)

Priom erkent deze acht principes en helpt u op alle acht bouwstenen te sturen richting een agile organisatie.

Agile worden met Scrum

Vaak adviseren wij bedrijven die willen starten met Agile managen om Scrum toe te gaan passen. Scrum komt uit de ICT, maar wordt steeds vaker ook daarbuiten toegepast, en terecht! PRIOM heeft veel ervaring met het toepassen van Scrum in verschillende contexten en biedt een grote verscheidenheid aan producten. Zo gebruiken we Scrum bij het ontwikkelen van innovaties in producten en processen, voor het optimaliseren van managementinformatie en bij het ontwikkelen van beleidstukken. De toepassingen zijn legio!

Met Scrum kan laagdrempelig worden gestart door het toe te passen op een project en zo te ervaren wat het doet en of het werkt voor uw organisatie. Op basis van de opgedane ervaring kan vervolgens de organisatie verder ontwikkelen richting Agile.

PRIOM is van mening dat een project uitermate geschikt is om Scrum bij toe te passen. Waarom?

  • Projecten worden echt afgerond en er gaat geen kostbare tijd verloren.

  • Klanten en opdrachtgevers zijn tevreden, omdat het eindproduct voldoet aan hun wensen en eisen.

  • Tijdens het werkproces heerst er een grote mate van betrokkenheid bij alle partijen.

  • Er wordt duidelijk gecommuniceerd, waardoor herhaling niet nodig is.

  • De opdracht is en blijft helder. Men begrijpt van elkaar waar het over gaat en waar men het voor doet.

  • Er is ruimte voor inbreng op alle vlakken en van alle betrokken partijen en individuen.

PRIOM heeft veel ervaring met Scrum buiten de ICT. Wij hopen dat vele organisaties in diverse markten Agile gaan apdopteren en dragen daar graag een steentje aan bij. We hebben ons ontplooid tot DE experts in de bouw- en vastgoedsector. Vanuit deze unieke combinatie hebben we de toepassing van Scrum voor deze sectoren geoptimaliseerd, uiteraard passend binnen de principes uit de scrumguide. Dit noemen we Scrum2build. Oftewel Scrum om te bouwen. Bouwen aan een flexibele en wendbare organisatie en letterlijk het bouwen van producten en diensten met behulp van Scrum. Als laatste staat Scrum2build natuurlijk voor de toepassing van Scrum in de bouw- en vastgoedsector.

Row1
Row2