adviesbureau | Priom | Denk, doe en leer met Agile en Scrum

Hoe je als woningcorporatie bestand bent tegen verandering, zonder dat dit teveel moeite kost

De wereld ontwikkelt zich in rap tempo. Er worden allerlei eisen en verwachtingen gesteld, zo ook aan maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties. Hier blijkt een moeilijke taak te liggen. Vier van de vijf woningcorporaties heeft grote moeite om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Ze worstelen met het aanpassen van hun organisatie naar aanleiding van de verhuurdersheffing, de nieuwe Woningwet en passend toewijzen.

presentatie beleidsachtbaan vastgoedsturing

De producten die vastgoedconsultants aanbieden(op de website) zijn op het oog vrij lastig aan te sluiten bij de beleidsachtbaan die corporaties jaarlijks doorlopen. Echter er zitten ook raakvlakken tussen de vraagstukken waar corporaties mee worstelen, de jaarlijkse cyclus die ze hiervoor doorlopen en de producten die vastgoedadviseurs aanbieden om corporaties te helpen. Om corporaties echt te kunnen ontzorgen is meer aansluiting bij de beleidsachtbaan wenselijk.